Cao Envalior 2023 - 2024 goedgekeurd.

Er was een grote opkomst van gesyndiceerde collega's voor het referendum op beide oevers. 68,2% stemde voor het ontwerpakkoord, 31,8% stemde tegen. Het ontwerpakkoord wordt omgezet in een definitieve bindende cao.


Tweede Ontwerp CAO 2023-2024 Envalior

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van Envalior nv.

 

Koopkracht

 • Een cao90 van € 1150 (pro rata bij contractuele deeltijdse tewerkstelling) met een haalbare doelstelling over 3 maanden:
  • 300 geregistreerde veiligheidsgesprekken.
  • Het volgen van een opleiding over de Envalior levensreddende regels door 90% van de medewerkers.
 • Een ecocheque van € 250 uitbetaald na goedkeuring cao pro rata de tewerkstelling.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • CRS: opbouw mogelijk vanaf 25min. voor de shift. Deze regeling gaat in vanaf 01 januari 2024.
 • De overdracht van glijtijd van 12 naar 14 uur.
 • Als een werkneemster als gevolg van zwangerschap geen werk of aangepast werk kan doen, zal het loonverlies gecompenseerd worden.
 • Het geboorteverlof wordt bovenop de 3 dagen klein verlet, 3 dagen bijgepast tot 100% van het loon.

 

Werkzekerheid

 • De werkzekerheid wordt gegarandeerd gedurende deze cao, uiterlijk t.e.m.
 • De bijpassing bij tijdelijke werkloosheid van 3u. naar 3,5u.

 

ELS-cao & Eindeloopbaan

 • ELS blijft bij Envalior nv minstens behouden tot ondertekening CAO 2025-2026 met volgende aanpassingen:
  • De verhoogde activeringsbijdrage van 45% zorgt vanaf goedkeuring cao voor een verminderd aantal maanden vrijstelling. Voor werknemers die een outplacement-cursus volgen van 60u, zakt de activeringsbijdrage tot 27%.
  • De werkgever heeft het recht om de start van de vrijstelling van prestaties met 6 maanden uit te stellen. (totaal 9 maanden)
  • Wanneer 10% van de arbeiders & baremieke bedienden gebruikt maakt van het ELS-plan wordt een wachtlijst voorzien.

Tot goedkeuring van cao 2023-2024 wordt de berekening volgens cao 2021-2022 toegepast.

 

Werkbaar werk

 • Intentie voor tijdige vervanging (6 maanden vooraf) van medewerkers met een dagfunctie.

 

Tewerkstelling kansengroepen

Voor de schooljaren 2024-2025 & 2025-2026 zullen 3 SIRA-leerlingen kunnen starten met de garantie op een contract voor onbepaalde duur indien geslaagd voor theorie & praktijk.

 

Toenadering statuten

 • Tegen 01/07/2025 zal in een werkgroep een eenheidsstatuut onderhandeld worden dat wordt ingevoerd op 01/01/2026.
 • De categorie L6 bij arbeiders kan ook verkregen worden na 10 jaar anciënniteit mits bevordering en zonder doorstroming via het L5-examen.

 

 

Het ontwerp zal worden toegelicht op het bedrijf vanaf maandag 12 februari en ter stemming worden voorgelegd op 26 & 27 februari. Wie niet aanwezig kan zijn, kan vooraf zijn/haar stem uitbrengen in het syndicaal bureau.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden kunnen hun stem uitbrengen.

 

CAO 2023-2024 LANXESS BELGIUM

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van LBE.

 

Koopkracht

 • Eenmalige koopkrachtpremie van 750 euro toegekend aan alle medewerkers met actieve tewerkstelling op 1dec 2023. Deze toekenning gebeurt eenmalig met het loon van februari 2024 onder de vorm van elektronische consumptiecheques.
 • Het basispercentage APP wordt vanaf 1/1/2024 opgetrokken van 1,5% naar 2% op het jaarsalaris.
 • In februari 2024 wordt een ecocheque van 250 euro uitbetaald.
 • Geen verhoging van het brutoloon.
 • Geen verhoging van de shiftpremie.

 

Verzekeringen

Geen uitbreiding.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • Voor iedere shiftmedewerker die zijn/haar arbeid aanvangt met een maximum van 25 minuten voor aanvang van de shift en 15 minuten na het einde van de reguliere arbeidstijd, met een maximale opbouw van 25 minuten per shift.
 • Werkgever neemt borstvoedingspauzes die in de onderneming gefaciliteerd worden volledig tenlaste.
 • Bij het geboorteverlof van een kind geniet de werknemer de eerste 3 dagen afwezigheid (klein verlet) met behoud van loon. Tijdens de overige 17 dagen geniet de werknemer een bijpassing tot 80% van het belastbaar normale maandloon (niet begrensd).

Tijdskrediet

 • Voor de duurtijd van deze CAO wordt het plafond opgeheven voor wat betreft het aantal werknemers dat gebruik kan maken van tijdskrediet.

Werkzekerheid

 

De huidige clausule werkzekerheid blijft behouden tot en met ondertekening van de volgende cao.

 

Eindeloopbaan

 

 • Alle bestaande mogelijkheden voor SWT kunnen benut worden.
 • De voorwaarden van de CAO betreffende het eindeloopbaansysteem (ELS), afgesloten op datum van 13 januari 2021, blijven behouden met als uitzondering de laatst mogelijke intekendatum die wordt vastgelegd op 31 december 2024. Gesprekken over eventuele verlenging zullen starten in september 2024.

 

Actualisering loonclassificatie arbeiders

 • De eerste zin van de taakomschrijving van L6 operator in het sociaal memento wordt gewijzigd in: “Na 36 maanden L5, of mits bevordering of na 10 jaar dienst indien zijn/haar kennis voldoet aan de eisen van de taakomschrijving van L6 operator. De beoordeling hiervan gebeurt door ploegleiding en bedrijfsoverste.

Harmoniseringstatuten

 • De werkgever zal na de sociale verkiezingen van 2024 een werkgroep oprichten met als doel een onderhandeld eenheidsstatuut uit te werken tegen 1 januari 2026.