Verslagen OR 2024

KORT VERSLAG OR 213 VAN 13-06-24

 

-De werkgever stelt Alain Cools aan als voorzitter en Kenny Wijckmans als zijn plaatsvervanger.

 

-De grootste fractie van de werknemers stelt Gino Byl aan als secretaris en Chris Callebaut als zijn plaatsvervanger.

 

-Naar aanleiding van het vertrek van 2 mekaniekers bij US worden er 2 vacatures geplaatst voor mekaniekers op rechteroever.

 

-cao 90: doelstellingen zijn behaald, premie wordt betaald met het loon van augustus

 

-Er worden verschillende zaken onderzocht om de kwalijke gevolgen van het veelvuldig starten en stoppen en langdurig stilleggen van de

zwavelzuurinstallatie te voorkomen.

 

-Periodieke informatie eerste kwartaal 2024

Uit de presentatie blijkt dat de kosten voor bezoldigingen en pensioenen in lijn liggen met het eerste kwartaal 2023. Wij vragen hoe dit

komt omdat de werkgever ons tot vervelens toe vertelt dat de loonkosten enorm stijgen. De werkgever antwoordt dat dit mogelijk komt

door een verschuiving van personeelskosten naar goederen en diensten door de invoering van het IKP.

 

-Economische situatie

  • CPL productie laag door mindere vraag en door zwaveltekort
  • Stabiele prijs van zwavel is te wijten aan vaste contracten met leverancier
  • GLV à volle uitlasting, grote stock wordt stilaan afgebouwd, er wordt naar normale hoeveelheid stock gestreefd tegen het eind van het 2024
  • Wij vragen naar het terug beschikbaar maken van lijst waarin stock en verkoop opgelijst staan, voor alle medewerkers van glasvezel.

 

-Werkgroepen

  • Arbeidsreglement: werkgever zegt dat hij hiervoor deze maand nog een datum zal inplannen om dit aan te passen.
  • Keukencommissie: eerst wordt aangegeven dat men met 2 data per jaar zal toekomen, na tussenkomst van ons zal men dit voorlopig toch

op 4/jaar houden. We blijven het verschil in aanbod tussen LO en RO aankaarten

  • I-bus: wij vragen de werkgever om tijdig te communiceren over de eenzijdige plannen over de aanpassing van het collectief vervoer.

Indien de werkgever halsstarrig volhoudt onze arbeidsvoorwaarden te willen aanpassen kunnen we op zijn minst verwachten dat hij ons

daar tijdig over informeert. Zodat wij gepast kunnen reageren!

 

-Europese OR: De teksten voor opstarten van EOR zijn klaar en worden momenteel vertaald. Ze worden zo snel mogelijk aan de werknemers

bezorgd zodat we in het najaar verder kunnen met de procedure.

 

-Personeelskengetallen

  • De cijfers over het aantal mensen die in ELS zitten zullen volgende maand gedetailleerder gerapporteerd worden
  • Wij klagen aan dat er al jaren tijdelijke contracten ingezet worden in het Labo Zuid
  • Wij vragen naar een duidelijke rapportering van de tewerkstelling. Met name de controle op de bezetting van de ploegen is op dit moment

niet meer duidelijk.

 

-De werkgever toont in een presentatie hoe de HR organisatie bij Envalior georganiseerd is. Aan de hand van de presentatie wordt uitgelegd

wie welke functie binnen HR heeft bij Envalior in Antwerpen.

 

-In een presentatie legt de werkgever uit hoe de huidige sollicitatieprocedure voor zowel interne als externe kandidaten moet verlopen.

 

-Wij vragen hoe Envalior bepaalt of een investering goedgekeurd wordt of niet.

 

-We vragen een update over het project FAME (in een BOR in januari over dit project werd een tijdlijn getoond die blijkbaar niet meer gevolgd

wordt).  De werkgever tracht nog voor de zomer informatie over de stand van zaken te geven.


-Wij willen dat in de ondernemingsraad van september, de verantwoordelijken voor de projecten FAME en COGA een update komen geven.