Verslagen CPBW 2024

KORT VERSLAG CPBW VAN 27-06-24


-De kledijverantwoordelijke van elk bedrijf zal in excel het correcte aantal doorgeven naar leverancier.

 

-Wij zeggen dat het gebruik van rondellen dat vanaf nu verplicht is, niet gekend is op de werkvloer.

 

-Hoge werkdruk PL en VPL door vrijgave van arbeidstoelatingen: De toegezegde ondersteuning werd gecommuniceerd aan de plantmanagers.

Als er nog blijvende problemen zijn, kan dit terug aangeklaagd worden.

 

-Elektronische AT: er komt mogelijks een nieuw systeem. Indien dit niet klaar is zal men op papieren versie moeten terugvallen.

 

-Fietscontrole: wordt herbekeken (op korte termijn geen verbetering)

Het risico dat fietsen met gebreken door de jaarkeuring geraken blijft bestaan.

 

-Verhoogde CO2-concentraties in vergaderlokalen:

werkgever laat een tabel zien waarin wordt duidelijk gemaakt wat per locatie de maximum bezetting is.

De CO2 meter blijft de beslissende factor of de vergadering/opleiding kan verder lopen.

We vragen om toch ook nog een extra communicatie op de schermen over de grenzen

900 ppm = verluchten ; meer dan 1200 ppm = stoppen en lokaal verlaten

 

-Douches op Lillo: Stavaza : vervangen van siliconen is begonnen

 

-Alarmering regio zuid, er kan op aanvraag een automatische verwittiging gestart worden door Covestro,

deze standaard meldingen zullen verdeeld worden in controlekamers.

 

-Kwik in ZWZ: stavaza na verschillende leveringen van 500 ton zijn er geen meetbare resten waargenomen.

Er volgen nog twee leveringen van 1500 ton en daarna volgt een reflectieperiode.

 

-Badgewissel (lanxess/envalior) is beetje verlaat…

 

-Er werden 4 ongevallen besproken: twee bij SCM, 1 bij US en 1 bij GF

 

-Bij werkplaats atmosfeer monitoring is er een aanpassing in de werkwijze. Het pompje moet steeds blijven lopen,

ook als men adembescherming draagt. (betere weergave van de realiteit)

 

-Airco’s : wij melden dat er op verschillende plaatsen onvoldoende koeling is en vragen voor de zoveelste keer

een fatsoenlijk onderhoud van airco’s en luchtkanalen

 

-De werknemers op AS worden regelmatig blootgesteld aan vluchtige organische stoffen uit onderloog van capro.

Wij vragen een stavaza over de maatregelen die genomen gaan worden.

 

-Wij vragen of de werkgroep fietsveiligheid opnieuw kan samenkomen

 

-Wij melden dat de verplichte jaarlijkse info ivm carcinogene stoffen nog niet bij de mensen is toegekomen.

 

-De werkgever geeft uitleg bij een presentatie van de werkgroep kledij


KORT VERSLAG CPBW VAN 23-05-24


- Wij vragen nog maar eens om, zoals oorspronkelijk afgesproken, 7 ipv 5 t-shirts te voorzien voor iedereen (zeker voor productiepersoneel).


- De werkdruk voor (vervangende) ploegleiders blijft hoog door het vrijgeven van vele AT’s. De werkgever ziet veel heil in het FAME-project,

maar wij als vakbond willen ook op korte termijn een oplossing! Één voor één is de boodschap, desnoods blijven de jobs wachten!


- Voor de problematiek van het al dan niet in een sodabad spoelen van de zuurlaarzen ‘Hazmax’ na ieder gebruik, wordt nog gewacht op een

advies van de Preventiedienst.


- Een procedure voor het probleem van de jaarlijkse fietscontroles wordt uitgewerkt. Soms kwamen fietsen terug zonder dat de juiste herstellingen

werden uitgevoerd. Wij vinden dat het niet slecht zou zijn terug een eigen medewerker de controles te laten doen, dan kan die per fiets doorgeven

aan de externe fietsenmaker wat er moet hersteld worden.


- Wij vragen aan de werkgever de procedure rond verhoogde CO2 in ruimtes duidelijk te maken aan de werknemers.

Bij 900 ppm moet er (extra) verlucht worden, bij 1200 ppm moet er ontruimd worden!


- Ondanks afkeuring door Lanxess (budgettair) blijven wij vragen om ook voor de medewerkers van GF het wit/zwart-concept

uit te werken op het eerste verdiep van Sociaal gebouw West.


- Wij vragen de werkgever om Covestro sneller te laten gebruikmaken van het telefoonverwittigingssysteem bij een calamiteit.

Het systeem zit goed in elkaar, maar wordt te weinig of inefficiënt gebruikt!


- Voorlopig zijn er nog geen ZWZ-schepen geleverd met verhoogd kwik-gehalte, maar aangezien het zwaveltekort nog niet direct vd baan is,

behoort dit nog steeds tot de mogelijkheden. Indien dit het geval is, belooft de werkgever de nodige stalen en biomonitoring toe te passen!


- Doelstellingen CAO: we zitten aan 337 veiligheidsgesprekken van de 300 en aan 87% deelname van de LSR van de 90%.

We hebben nog tijd tot eind juni en vragen nog een extra status op bij de volgende SD (begin juni) !


- Er werden 3 ongevallen besproken, 2 met splinters op GF en 1 in de opslaghal AS.


- Aanpassing VIA 06: de werkgever wil ook het 4-ogen principe toepassen (lees: een collega laten mee ondertekenen)

bij het goedkeuren van bruggen van metingen zonder veiligheidsklasse I, H of VH. Wij vinden dat dit niet kan, aangezien medewerkers

die niet minstens LP8 hebben, geen opleiding vrijgaveverantwoordelijke hebben gekregen. Ze zijn dus ook niet bevoegd en er mag niet

van hen verwacht worden dat ze de gevolgen van hun handtekening voldoende kunnen inschatten. Er zijn nu bijvoorbeeld al medewerkers

die weigeren om te tekenen bij een EP-sper/afklemformulier.


- Mensen ondervinden irritatie door het grote label bovenaan in de kraag van de nieuwe t-shirts.


- Na klachten over schimmel in de douches in het sociaal gebouw, verwachten wij dat de cabines grondig gereinigd

en vervangen worden waar nodig. De siliconenkit is op veel plaatsen ook rot, dit moet dringend hersteld worden.


- Alle effectieve en plaatsvervangende mandaten hebben zich kort voorgesteld in het CPBW, de samenstelling van de
verschillende werkgroepen wordt tegen het CPBW van juni bekendgemaakt.

 

- Volgens de werkgever moet uit een TRA blijken of een veiligheidswacht al dan niet nodig is bij het zagen van metaal met een handzaag

in een ex-zone. Wij stellen voor altijd een veiligheidswacht te voorzien om fouten te voorkomen.

- TÜV SÜD bevestigt dat rondellen toegestaan zijn bij flensverbindingen aan apparaten en dat er dus geen herkeuring moet gebeuren.

- Het gebruik van alternatieve oordoppen is verboden zolang ze niet goedgekeurd zijn door het CPBW en de werkgroep 'kledij'.

- In het sociaal gebouw op rechteroever zullen de warm-waterleidingen van de douches geïsoleerd worden om verbranding te voorkomen.

- We vragen een plek om de handen te wassen in het dokterslokaal op rechteroever.

- Per bedrijf moet er een lijst voorzien worden, waarin gespecifiëerd wordt voor welke taken men steeds minstens met twee moet zijn.

- De preventiedienst moet eens uitzoeken hoe lang oogspoelflessen houdbaar zijn.

- Vanaf juni worden de nieuwe Envalior-badges uitgedeeld.

- Hoe zit het met de vervuilde waterfonteintjes en koffieapparaten? We verwachten een update!

- Aan de ingang van parking zuid zou een verkeersvertragende maatregel voorzien worden. Is daar al meer info over?

- In september, tijdens de stilstand, zal gewerkt worden met een parkeerkaart om toegang te krijgen tot de parking.